วันที่ 10 ม.ค. 60 เวลา 15.00 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายประวิทย์ หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร, นายพร อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหาร และพลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการ เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในขณะนี้ จำนวน 10,000 ชุด

          โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3112 DMK-HDY จากท่าอากาศยานดอนเมือง สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานต่อไป เนื่องจากบางพื้นที่ระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถขนส่งสิ่งของทางรถบรรทุกได้

air1air2air3air4ที่อยู่ : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349