วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา  10.30 น.  พลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร เลขาธิการ มูลนิธิฯ และคณะจากส่วนกลาง  นำถุงยังชีพพระราชทาน  ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ  วัดพังยอม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายไชยรัตน์  ทับชุม นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ,  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้การต้อนรับ และร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย  จำนวน 1,000 ครอบครัว

11 
22
33
44ที่อยู่ : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349