วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายกองเอก วิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิฯ  และคณะจากส่วนกลาง  นำถุงยังชีพพระราชทาน 
ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดคีรีวิหาร อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

          โดยมีนายสายัณห์  อินทรภักดิ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายวิโรจน์  อินสว่าง  นายอำเภอห้วยยอด, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ให้การต้อนรับ  และร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย  จำนวน 500 ครอบครัว

11
22
33
44
55ที่อยู่ : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349