วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น.  นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์  กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิฯ และคณะจากส่วนกลาง  นำถุงยังชีพพระราชทาน  ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

          โดยมีนายสายัณห์  อินทรภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายธนากร ชูจิตต์  ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอรัษฎา, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้การต้อนรับ และร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยจำนวน 1,100 ครอบครัว

11
22
33
44ที่อยู่ : มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349